THÔNG BÁO

         Viện Địa chất xin trân trọng thông báo và kính mời các Cán bộ, sinh viên và Nhân dân quan tâm tham quan một số phòng thí nghiệm và nghe giới thiệu về các hoạt động nghiên cứu của Viện Địa chất.
         Thời gian tổ chức: ngày 17/5/2014 ( Thứ bảy)
 


THÔNG BÁO

         Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

         Thực hiện Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS)” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008, Viện Địa chất thông báo xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư:


          Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

          Theo Công văn số 248/VHL-KHTC ngày 21/2/2014 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH&CN, ngày 7/02/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số 1669/BTC-HCSN - theo đó mức tạm ứng kinh phí lần đầu tại các hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và cung cấp hàng hóa, dịch vụ tối đa không vượt quá 50% dự toán được bố trí (theo quy định cũ tại Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính là 30%).

           Đối với các đề tài, dự án KHCN thuộc các Chương trình, đề án KHCN đã có văn bản hướng dẫn quản lý tài chính riêng thì áp dụng theo các văn bản hướng dẫn đó.

           Xin trân trọng thông báo để các đơn vị và các chủ hợp đồng được biết./.


          Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa chất xin trân trọng thông báo kết quả kỳ thi tuyển viên chức Viện Địa chất năm 2013:
 

 

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành dự thi

Tin học

Ngoại ngữ

Điểm thi kiến thức chung

Điểm thi chuyên môn Điểm trung bình Ghi chú

1

Lê Đức Lương

1983

Địa chất đệ tứ

 Đạt

Miễn thi

100.0 89.3 94.7  

2

La Thị Bích

1989

Chuyên viên Hành chính

 Đạt

Đạt

97.5 90.7 94.1  

3

Hoàng Thị Thủy

1987

Kế toán viên

 Đạt

Đạt

99.5 87.7 93.6  

4

Giáp Thị Kim Chi

1988

Trầm Tích

 Đạt

Đạt

99.0 85.0 92.0  

5

Nguyễn Thị Liên

1989

Địa hóa

 Đạt

Đạt

100.0 81.8 90.9  

6

Đỗ Thị Thủy Tiên

1978

Các phương pháp phân tích

 Đạt

Đạt

100.0 78.8 89.4  

7

Đỗ Thị Thu

1987

Địa chất Thủy văn

 Đạt

Đạt

99.0 79.7 89.4  

8

Nguyễn Thế Hậu

1989

Thành phần VC và NL khoáng sản

 Đạt

Đạt

99.5 77.3 88.4  

9

Phạm Ngọc Đạt

1989

Địa Vật lý

 Đạt

Đạt

86.0 90.0 88.0  

10

Bùi Văn Quỳnh

1988

Địa chất – Kiến tạo

 Đạt

Đạt

84.5 80.0 82.3  

11

Đào Minh Đức

1983

Địa chất-Môi trường KT KS

 Đạt

Đạt

88.5 66.2 77.4  

12

Nguyễn Văn Luân

1987

Địa chất – Kiến tạo

 Đạt

Đạt

97.5 56.9 77.2  

13

Nguyễn Thị Hoa

1990

Địa chất Thủy văn

 Đạt

Đạt

17.5 55.2 36.4  

14

Nguyễn Phương Hoa

1991

Kế toán viên

 Đạt

Đạt

22.0 33.3 27.7  

15

Hoàng Hải Yến

1991

Kế toán viên

 Đạt

Đạt

32.0 Bỏ thi    

16

Phùng Thị Nga

1990

Địa chất MT khai thác khoáng sản

 Đạt

Không đạt

Không đủ điều kiện thi Không đủ điều kiện thi    

17

Trịnh Minh Tâm

1990

Địa chất Thủy văn

 Đạt

Không đạt

Không đủ điều kiện thi Không đủ điều kiện thi    

18

Nguyễn Thị Hồng Thủy

1984

Kế toán viên

 Đạt

Không đạt

Không đủ điều kiện thi Không đủ điều kiện thi    
          

          Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Địa chất sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các thí sinh thông qua phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa chất

          Xin trân trọng thông báo.


          Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa chất xin trân trọng thông báo kết quả kiểm tra tin học và ngoại ngữ kỳ thi tuyển viên chức Viện Địa chất năm 2013:
 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành dự thi

Tin học

Ngoại ngữ

Kết luận

1

La Thị Bích

1989

Chuyên viên Hành chính

 Đạt

Đạt

Đạt

2

Giáp Thị Kim Chi

1988

Trầm Tích

 Đạt

Đạt

Đạt

3

Phạm Ngọc Đạt

1989

Địa Vật lý

 Đạt

Đạt

Đạt

4

Đào Minh Đức

1983

Địa chất – Môi trường KT khoáng sản

 Đạt

Đạt

Đạt

5

Nguyễn Thế Hậu

1989

Thành phần VC và NL khoáng sản

 Đạt

Đạt

Đạt

6

Nguyễn Thị Hoa

1990

Địa chất Thủy văn

 Đạt

Đạt

Đạt

7

Nguyễn Phương Hoa

1991

Kế toán viên

 Đạt

Đạt

Đạt

8

Nguyễn Thị Liên

1989

Địa hóa

 Đạt

Đạt

Đạt

9

Nguyễn Văn Luân

1987

Địa chất – Kiến tạo

 Đạt

Đạt

Đạt

10

Lê Đức Lương

1983

Địa chất đệ tứ

 Đạt

Miễn

Đạt

11

Phùng Thị Nga

1990

Địa chất MT khai thác khoáng sản

 Đạt

Không đạt

Không đạt

12

Bùi Văn Quỳnh

1988

Địa chất – Kiến tạo

 Đạt

Đạt

Đạt

13

Trịnh Minh Tâm

1990

Địa chất Thủy văn

 Đạt

Không đạt

Không đạt

14

Đỗ Thị Thu

1987

Địa chất thủy văn

 Đạt

Đạt

Đạt

15

Hoàng Thị Thủy

1987

Kế toán viên

 Đạt

Đạt

Đạt

16

Nguyễn Thị Hồng Thủy

1984

Kế toán viên

 Đạt

Không đạt

Không đạt

17

Đỗ Thị Thủy Tiên

1978

Các phương pháp phân tích

 Đạt

Đạt

Đạt

18

Hoàng Hải Yến

1991

Kế toán viên

 Đạt

Đạt

Đạt

 

          Xin trân trọng thông báo.


Thông báo mời thầu

(Thứ năm, 03/10/2013)

THÔNG BÁO

          Viện Địa chất xin trân trọng thông báo 02 gói thầu thuộc dự án : Đầu tư thí điểm phát triển và hiện đại hóa Viện Địa chất đến các nhà thầu quan tâm như sau:

Gói thầu xây lắp: Cải tạo trụ sở làm việc.
- Tên dự án: Đầu tư thí điểm phát triển và hiện đại hóa Viện Địa chất.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
- Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
- Thời gian bán HSMT: từ 8h30, ngày 14 tháng 10 năm 2013 đến trước 9h00, ngày 29 tháng 10 năm 2013.
- Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý tổng hợp bộ phận Văn thư Viện Địa chất; Địa chỉ: ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Số ĐT: (+84.4) 3775 4798

 


          Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa chất xin trân trọng thông báo danh sách các thí sinh có tên sau đây đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Viện Địa chất năm 2013:

 

TT

 

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành dự thi

Ghi chú

1

La Thị Bích

1989

Chuyên viên Hành chính

 

2

Giáp Thị Kim Chi

1988

Trầm Tích

 

3

Phạm Ngọc Đạt

1989

Địa Vật lý

 

4

Đào Minh Đức

1983

Địa chất – Môi trường KT khoáng sản

 

5

Nguyễn Thế Hậu

1989

Thành phần VC và NL khoáng sản

 

6

Nguyễn Thị Hoa

1990

Địa chất Thủy văn

 

7

Nguyễn Phương Hoa

1991

Kế toán viên

 

8

Nguyễn Thị Liên

1989

Địa hóa

 

9

Nguyễn Văn Luân

1987

Địa chất – Kiến tạo

 

10

Lê Đức Lương

1983

Địa chất đệ tứ

 

11

Phùng Thị Nga

1990

Địa chất MT khai thác khoáng sản

 

12

Bùi Văn Quỳnh

1988

Địa chất – Kiến tạo

 

13

Trịnh Minh Tâm

1990

Địa chất Thủy văn

 

14

Đỗ Thị Thu

1987

Địa chất thủy văn

 

15

Hoàng Thị Thủy

1987

Kế toán viên

 

16

Nguyễn Thị Hồng Thủy

1984

Kế toán viên

 

17

Đỗ Thị Thủy Tiên

1978

Các phương pháp phân tích

 

18

Hoàng Hải Yến

1991

Kế toán viên

 

 

          Xin trân trọng thông báo.


THÔNG BÁO

         Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Theo Thông báo số 154/TB-TTTL, Viện Địa chất xin trân trọng thông báo đến các đơn vị trực thuộc việc sử dụng tài nguyên số dùng thử của Trung tâm thông tin - tư liệu. Các Users đang sử dụng thư viện số http://elib.isivast.org.vn nay được phép dùng thử các sản phẩm điện tử của 02 nhà xuất bản IOP Press và Thomson Reuters.


THÔNG BÁO

          Theo công văn số 1626/VHL-VP của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc nghỉ Quốc khánh ngày 2-9. Viện Đại chất xin thông báo đến toàn thể Quý Cán bộ, viên chức, hợp đồng được biết lịch nghỉ lễ Quốc khánh vào thứ Hai, ngày 02/9/2013.

Để đảm bảo an toàn cơ quan trong những ngày nghỉ, đề nghị các đơn vị chú ý kiểm tra, ngắt nguồn điện, nước đề phòng cháy nổ, tăng cường công tác bảo vệ và an toàn cơ quan.

           Xin trân trọng thông báo để toàn thể các cán bộ được biết./.


THÔNG BÁO

Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2013 với nội dung cụ thể như sau:

I.  Điều kiện dự tuyển:

Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

-    Là công dân Việt Nam có tuổi đời không quá 45 tuổi;

-    Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

-    Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

-    Có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành thi tuyển và vị trí việc làm mô tả ở phần II.

-    Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ B trở lên về ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

-    Có trình độ tin học đạt loại B trở lên.

Không trong thời gian: bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 


Trang 1/5
1