Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa chất xin trân trọng thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức Viện Địa chất năm 2014:


          Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa chất xin trân trọng thông báo kết quả kiểm tra tin học và ngoại ngữ kỳ thi tuyển viên chức Viện Địa chất năm 2014:


 Viện Địa Chất - Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam tổ chức

Lễ kết nạp đảng viên mới

      Trong những năm qua, Chi bộ Viện Địa chất luôn chú trọng lãnh đạo và chỉ đạo công tác Xây dựng Đảng, trong đó có công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ nhằm phát huy hơn nữa trí tuệ, năng lực và phẩm chất đạo đức của các thế hệ kế cận, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng Tổ Quốc và xây dựng Viện Địa Chất ngày càng lớn phát triển.


    Seminar khoa học thanh niên Viện Địa Chất thường kỳ 2014

    Vào hồi 9h, thứ 6 ngày 26/09/2014 tại hội trường lớn - Viện Địa Chất. Ban chấp hành chi Đoàn Viện Địa Chất tổ chức với mục đích trao đổi kiến thức chuyên môn giữa các phòng, đồng thời tạo cơ hội cho một số bạn trẻ có cơ hội rèn luyện kỹ năng báo cáo, trình bày của mình.  

 


          Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa chất xin trân trọng thông báo danh sách các thí sinh có tên sau đây đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Viện Địa chất năm 2014:


       Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức thi tuyển viên chức năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:
I.Điều kiện dự tuyển:
Người dự tuyển phải có các điều kiện sau:
      -  Là công dân Việt Nam có tuổi đời không quá 45.
      -  Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng
      -  Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
      Có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành thi tuyển và vị trí việc làm mô tả ở phần II.
      -  Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ B trở lên về ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
      - Có trình độ tin học đạt loại B trở lên.
      - Không trong thời gian: bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.


THÔNG BÁO

         Viện Địa chất xin trân trọng thông báo và kính mời các Cán bộ, sinh viên và Nhân dân quan tâm tham quan một số phòng thí nghiệm và nghe giới thiệu về các hoạt động nghiên cứu của Viện Địa chất.
         Thời gian tổ chức: ngày 17/5/2014 ( Thứ bảy)
 


THÔNG BÁO

         Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

         Thực hiện Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS)” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008, Viện Địa chất thông báo xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư:


          Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

          Theo Công văn số 248/VHL-KHTC ngày 21/2/2014 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH&CN, ngày 7/02/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số 1669/BTC-HCSN - theo đó mức tạm ứng kinh phí lần đầu tại các hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và cung cấp hàng hóa, dịch vụ tối đa không vượt quá 50% dự toán được bố trí (theo quy định cũ tại Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính là 30%).

           Đối với các đề tài, dự án KHCN thuộc các Chương trình, đề án KHCN đã có văn bản hướng dẫn quản lý tài chính riêng thì áp dụng theo các văn bản hướng dẫn đó.

           Xin trân trọng thông báo để các đơn vị và các chủ hợp đồng được biết./.


          Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa chất xin trân trọng thông báo kết quả kỳ thi tuyển viên chức Viện Địa chất năm 2013:
 

 

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành dự thi

Tin học

Ngoại ngữ

Điểm thi kiến thức chung

Điểm thi chuyên môn Điểm trung bình Ghi chú

1

Lê Đức Lương

1983

Địa chất đệ tứ

 Đạt

Miễn thi

100.0 89.3 94.7  

2

La Thị Bích

1989

Chuyên viên Hành chính

 Đạt

Đạt

97.5 90.7 94.1  

3

Hoàng Thị Thủy

1987

Kế toán viên

 Đạt

Đạt

99.5 87.7 93.6  

4

Giáp Thị Kim Chi

1988

Trầm Tích

 Đạt

Đạt

99.0 85.0 92.0  

5

Nguyễn Thị Liên

1989

Địa hóa

 Đạt

Đạt

100.0 81.8 90.9  

6

Đỗ Thị Thủy Tiên

1978

Các phương pháp phân tích

 Đạt

Đạt

100.0 78.8 89.4  

7

Đỗ Thị Thu

1987

Địa chất Thủy văn

 Đạt

Đạt

99.0 79.7 89.4  

8

Nguyễn Thế Hậu

1989

Thành phần VC và NL khoáng sản

 Đạt

Đạt

99.5 77.3 88.4  

9

Phạm Ngọc Đạt

1989

Địa Vật lý

 Đạt

Đạt

86.0 90.0 88.0  

10

Bùi Văn Quỳnh

1988

Địa chất – Kiến tạo

 Đạt

Đạt

84.5 80.0 82.3  

11

Đào Minh Đức

1983

Địa chất-Môi trường KT KS

 Đạt

Đạt

88.5 66.2 77.4  

12

Nguyễn Văn Luân

1987

Địa chất – Kiến tạo

 Đạt

Đạt

97.5 56.9 77.2  

13

Nguyễn Thị Hoa

1990

Địa chất Thủy văn

 Đạt

Đạt

17.5 55.2 36.4  

14

Nguyễn Phương Hoa

1991

Kế toán viên

 Đạt

Đạt

22.0 33.3 27.7  

15

Hoàng Hải Yến

1991

Kế toán viên

 Đạt

Đạt

32.0 Bỏ thi    

16

Phùng Thị Nga

1990

Địa chất MT khai thác khoáng sản

 Đạt

Không đạt

Không đủ điều kiện thi Không đủ điều kiện thi    

17

Trịnh Minh Tâm

1990

Địa chất Thủy văn

 Đạt

Không đạt

Không đủ điều kiện thi Không đủ điều kiện thi    

18

Nguyễn Thị Hồng Thủy

1984

Kế toán viên

 Đạt

Không đạt

Không đủ điều kiện thi Không đủ điều kiện thi    
          

          Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Địa chất sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các thí sinh thông qua phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa chất

          Xin trân trọng thông báo.


Trang 1/6
1