Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - tintucsukien


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện; Để có thông tin đầy đủ cho việc biên soạn cuốn kỷ yếu 40 năm thành Viện, phòng Quản lý tổng hợp kính đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện, các cá nhân bổ sung, cung cấp các thông tin của bài báo, đề tài cụ thể như sau:

      Danh sách ứng viên được Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Khoa học và Công nghệ, Hội đồng 3 - Nghành Khoa học trái đất đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2016.


Thông tư số 58/2016/TT-BTC

(Thứ ba, 24/05/2016)


Ngày 16/05/2016, Viện Địa chất đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt cán bộ của Viện nghỉ hưu năm 2015.


 Ngày 26/02/2016, Viện Hàn lâm KHCNVN long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong đó có chức danh Viện trưởng Viện Địa chất.


      Thực hiện Quy định số 08/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học đơn vị nghiên cứu. Ngày 01 tháng 03 năm 2016, Viện Địa chất đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Hội đồng khoa học Viện Địa chất nhiệm kỳ 2016 - 2018. 

Trang 1/10
1
...10