Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - phongnghiencuu


I. Giới thiệu chung

-          Trung tâm Nghiên cứu Karst và Hang động được thành lập ngày 18/2/2014 theo quyết định số 22/ QĐ-VĐC, căn cứ công văn số 29/VHL-TCCB của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trung tâm là sự hợp tác khoa học “liên Viện” giữa Viện Địa chất và Viện Địa lý, có trụ sở chính đăt tại Viện Địa Chất.

-          Chức năng và nhiệm vụ

o   Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực karst và hang động

o   Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về karst và hang động; cung cấp thông tin cho mọi đối tượng theo quy định

o   Tham gia đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của karst và hang động

o   Quảng bá giá trị nổi bật về địa mạo – địa chất, cảnh quan, du lịch của karst nhiệt đới Việt Nam.

o   Tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng karst

II. Các hướng nghiên cứu:

-          Nghiên cứu thủy văn, địa chất thủy văn karst; chất lượng nước và địa hóa nước nước karst

-          Nghiên cứu đồng vị bền (H và O) và cổ khí hậu

-          Nghiên cứu, đánh giá xáo trộn môi trường karst và tác động nhân sinh.

-          Địa chất và quá trình karst hóa

-          Ứng dụng phương pháp chất chỉ thị trong nghiên cứu karst

III. Trang thiết bị:

-          Đầu đo, ghi mực nước và nhiệt độ của hãng In – Situ, Mỹ sản xuất. Model: Rugged Troll 100.

-          Máy đo pH, T, EC của nước ngoài thực địa do Đức sản xuất. Model pH/Cond 340i và thiết bị đo alkalinity nhanh ngoài thực địa của hãng Merck, Đức.

-          Thiết bị fluorometer FL 30

IV. Nhân lực:

-          Tổng số cán bộ: 04 người trong đó có 01 người là cán bộ Viện Địa lý và 03 người là cán bộ Viện Địa chất.

-          Học hàm/học vị: 01 Phó giáo sư, 01 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ 

 

TT Họ và Tên Chức vụ Email Điện thoại
1 TS. Vũ Thị Minh Nguyệt Giám đốc Trung tâm nguyetvuminh@yahoo.com (+84) 904411938
2 PGS. TS. Uông Đình Khanh  Phó giám đốc Trung Tâm    
3 ThS. Nguyễn Thị Thảo Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế hoacomay23111982@gmail.com (+84) 129 8254970
4 ThS. Nguyễn Minh Quảng Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế nguyenminhquang.hd@gmail.com (+84) 965444519


V. 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Các bài báo đã công bố:

-          Vu Thi Minh Nguyet and Jason S. Polk (2016). Stable Isotopes in Precipitation and Speleothem Records during the Late Pleistocene in Northwest Vietnam. Conference Proceedings. The International Symposium Geodynamics & Geohazards in Vietnam and Neighboring Regions. 23-25th October, 2016. Hanoi Vietnam.

-          Vu Thi Minh Nguyet, Nguyen Thi Thao, Vu Phuong Thanh, Tran Quoc Cuong (2016). Groundwater fluctuation and sinkhole collapse in Cam Pha City, Quang Ninh, Viet Nam. Conference Proceedings. The International Symposium Geodynamics & Geohazards in Vietnam and Neighboring Regions. 23-25th October, 2016. Hanoi Vietnam.

-          North Leslie, Vu Thi Minh Nguyet, Polk Jason, Tong Phuc Tuan, Nguyen Minh Quang (2016). Evaluating Human-Environmental Impacts to the karst landscape of Phong Nha – Ke Bang National Park, Vietnam using a modified Karst Disturbance Index Methodology. GSA Abstract Vol.8, No 7 and Oral presentation in session “Intersections oh Sustainability and Geosciences”. 2016 GSA Colorado, USA.

-          Vu Thi Minh Nguyet, Vu Phuong Thanh, Vu Dinh Hai, Nguyen Duc Roi, Doan Thi Thu Tra (2016). Hydrogeochemical characterization and groundwater quality of the Dong Giao karst aquifer in Tam Diep, Ninh Binh, Vietnam. Accepted for publication in Acta Carsologica.

-          Vũ Thị Minh Nguyệt, Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Nhung và Uông Đình Khanh (2015). Những kết quả bước đầu trong nghiên cứu xác định chỉ số xáo trộn môi trường karst khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phong Nha-Kẻ Bàng: Bảo tồn và Phát triển bền vững; tr 50-59.

-          Phạm Quý Nhân, Vũ Thị Minh Nguyệt, Trần Thành Lê (2015). Đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước karst ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất. Loạt A. Số 349; tr: 46-53.

-          Vu Thi Minh Nguyet (2014). An oxygen isotope study of natural water in Nam La valley, Son La, Vietnam. Journal of Geology. Series B. N41.

2. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ

a)      Nhiệm vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giao.

-          Nhiệm vụ: Nghiên cứu xác định chỉ số xáo trộn môi trường karst khu vực vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng góp phần bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên”. Mã số VAST-CTG.07/14-16.

-          Chủ nhiệm: TS. Vũ Thị Minh Nguyệt

-          Thời gian thực hiện: 7/2014 - 12/2016

b)     Đề tài nghiên cứu KH & CN đột xuất phát sinh cấp Nhà nước quỹ NAFOSTED:

-          Đề tài: Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp giảm thiểu sụt đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

-          Chủ nhiệm: TS. Trần Quốc Cường

-          Thời gian thực hiện: 2014 – 2015

c)      Đề tài Nghiên cứu cơ bản quỹ NAFOSTED:

-          Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa nguồn lộ nước karst theo tương quan thời gian với biến động lượng mưa phục vụ công tác quản lý và bảo vệ tầng chứa nước trong vùng đá vôi Tam Điệp, Ninh Bình.

-          Chủ nhiệm: TS. Vũ Thị Minh Nguyệt

-          Thời gian thực hiện: 2012-2015

d)     Đề tài KH-CN cấp cơ sở:

-          Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa nguồn lộ nước karst khu vực thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

o   Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thảo

o   Thời gian thực hiện: 2014

-          Đề tài: Sơ bộ phân loại trầm tích Carbonate dọc đường 20 (Đoạn chạy qua Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

o   Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Quảng

o   Thời gian thực hiện: 2015

-          Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn chỉ thị thủy văn – địa chất thủy văn phục vụ xác định chỉ số xáo trộn môi trường karst khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

o   Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thảo

o   Thời gian thực hiện: 2016

VI. Hoạt động đài trạm

-          Triển khai 02 trạm quan trắc lấy mẫu nước mưa (trạm Viện Địa chất và trạm Đồng Hới) thuộc mạng lưới đồng vị trong nước mưa toàn cầu (GNIP) của IAEA từ năm 2014.

VII. Đào tạo:

-          Cử nhân:02

-          Thạc sĩ: 01

VIII. Hợp tác quốc tế

-          Trung tâm hiện đang từng bước thiết lập và tăng cường hợp tác với các nhà khoa học về karst và các vấn đề liên quan từ các quốc gia Mỹ, Đức và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm đã và sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các cơ hội tham dự các Chương trình đào tạo Quốc tế về karst và địa chất.