Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - phongnghiencuu


I. Giới thiệu chung

-          Trung tâm Viễn thám và Geomatic (tên viết tắt là VTGEO) được thành lập tháng 10/1993. Đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng viễn thám và GIS, Trung tâm đang tiếp tục phát triển các ứng dụng mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu quản lý lãnh thổ. VTGEO sử dụng những phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng: PCI (Geomatica); Imagine; Envi và các phần mềm GIS có tiêu chuẩn quốc tế,  như ArcGis, ILWIS, được các chuyên gia có trình độ sử dụng. Cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh và GIS hiện có tại VTGEO rất phong phú, bao trùm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

-          Chức năng, nhiệm vụ: 

      + Nghiên cứu ứng dụng và cơ bản viễn thám quang học và radar, Hệ thông tin địa lý và GPS trong lĩnh vực Địa chất môi trường, Quản lý và giảm nhẹ tai biến thiên nhiên, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

      + Đào tạo Viễn thám, hệ thông tin địa lý.

      + Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho các đề tài/dự án trong nước và quốc tế.

II. Các hướng nghiên cứu

-          Thành lập bản đồ biến động lớp phủ

-          Đánh giá tác động môi trường

-          Theo dõi lũ lụt

-          Theo dõi cây lúa bằng ảnh Rada tích hợp với dữ liệu GIS

-          Theo dõi cháy rừng và biến động rừng

-          Ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô 

-          Nghiên cứu các dạng tai biến địa chất

-          Ứng dụng GIS trong quản lý lưu vực sông

-          Phát triển các công cụ thu thập và phân tích dữ liệu không gian

-          Nghiên cứu phát triển các hệ thống GIS dựa trên nền 

-          Ứng dụng công nghệ Radar giao thoa trong nghiên cứu dịch chuyển vỏ Trái đất và lún bề mặt đất tại đô thị

III. Nhân lực

-          Hiện VTGEO có 10 chuyên gia được đào tạo cơ bản về viễn thám vàGIS thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau (3 tiến sĩ, 5 thạc sĩ và 2 kỹ sư: Các chuyên ngành: Địa lý, Địa chất, Thủy văn, Hải dương học, Bản đồ học, Trắc địa ảnh, Môi trường).Các chuyên gia của VTGEO được đào tạo dài hạn tại Canada, Pháp, Bỉ, Áo và có từ 5 đến trên 30 năm kinh nghiệm công tác, nghiên cứu khoa học

 

TT Họ và Tên Chức vụ Email Điện thoại
1 TS. Phạm Quang Sơn  Giám đốc TT, nghiên cứu viên chính Quangsonpham2000@yahoo.com 0912907469
2 ThS. Nguyễn Trung Thành Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế Thanh.n.trung@gmail.com 0936941666
3 ThS.Nguyễn Công Quân Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế congquan_igs@yahoo.com 0943317688
4 ThS. Bùi Phương Thảo  Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế leslyphuong@gmail.com 0916813802
5 TS. Phạm Thanh Hải       
6 ThS. Nguyễn Đức Anh   Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế nguyenducanh237@gmail.com 0989688697
7 CN. Hà Thị Xuân Thu      
8 ThS. Bùi Thị Ngọc Tân Nghiên cứu viên, cán bộ hợp đồng ngoctankhtn@gmail.com 01632449039
9 Ks. Trần Đức Chung Nghiên cứu viên, cán bộ hợp đồng tranducchungnb@gmail.com 01672721708


IV. 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

-          Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Thanh Phương “An Assessment of the Changes of the Ecological Significance of Wetland and Mangroves in the Red River Coastal Zone, Vietnam”, in JSPS Asia and Africa Science Platform Program “Geomorphological comparative research on natural disaster mitigation in the coastal region of tropical Asia”, published by Nagoya University, Japan, March 2008. p. 45-54.

-          Phạm Quang Sơn, 2008. Sử dụng thông tin viễn thám phân giải cao, đa thời gian trong nghiên cứu biến động các vùng cửa sông ven biển Việt Nam (ví dụ, cửa sông vùng ven biển ĐBSH và ven biển ĐBSCL)

-          Lương Anh Tuấn, 2010. Đánh giá nguy cơ ngập lụt với sự tham gia của cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, báo cáo hội thảo ACFAS (Hiệp hội nghiên cứu Pháp) lần thứ 76, tại đại học Montreal.

-          Phạm Quang Sơn, 2007. Sử dụng kỹ thuật Viễn thám và GIS trong nghiên cứu, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường đới bờ biển Việt Nam. Hội nghị quốc gia: Thông tin và định vị vì sự nghiệp phát triển kinh tế biển Việt Nam. NXB KH&KT. Tr. 28-33P

-          Phạm Quang Sơn và nnk, 2007. Diễn biến vùng ven biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình trước và sau khi có công trình thuỷ điện Hoà Bình qua phân tích thông tin viễn thám và GIS. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất-Viện KHCN Việt Nam, Hà Nội. Số 3 (T.29)/2007. Tr. 267-276

-          Phạm Quang Sơn, 2007. Biến động vùng ven biển và các cửa sông tỉnh Nam Định trong 90 năm gần đây. Hội thảo KH về phòng chống thiên tai và bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định, 18-19/5/2006

-          Phạm Quang Sơn, Nguyễn Công Quân, nnk,2011. Diễn biến vùng ven biển cửa Thuận An (Thừa Thiên Huế) trước và sau trận lũ lịch sử tháng 11/1999. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 3/2011

-          Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Công Quân, nnk,2008. Khái quát về cổ địa lý trong kỷ đệ tứ ở đồng bằng Nam Bộ. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, sô 4/2008

-          Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Công Quân, nnk,2010. Nghiên cứu biến động bờ biển vùng châu thổ Cửu Long. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 3/2010

-          Phạm Quang Sơn, Nguyễn Công Quân, nnk,2011. Diễn biến vùng cửa sông ven biển Hải phòng và những vấn đề khai thác trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ 5. Quyển 3. Địa lý-Địa chất và Địa vật lý biển

-          Nguyễn Công Quân, Phạm Văn Hùng,2016. Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển sông Mã, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 1/2016

-          Phạm Văn Hùng, Nguyễn Công Quân,2016. Đặc điểm đứt gẫy hoạt động và tai biến xói lở ở các vùng cửa sông ven biển Bắc Trung Bộ. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 1/2016

-          Phạm Quang Sơn, 2009. Ứng dụng thông tin viễn thám và GIS trong nghiên cứu, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường ở vùng ven biển và hải đảo. Tạp chí KH-KT Thuỷ lợi và Môi trường, số 23/11-2009. Trang 321-327

-          Phạm Quang Sơn, Nguyễn Đức Anh,2016.Diễn biến bờ biển Hải Hậu (tỉnh Nam Định) và vùng lân cận trong hơn 100 năm qua trên cơ sở phân tích tài liệu bản đồ địa hình và tư liệu viễn thám đa thời gian.Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, 38(1), 118-130

-          Tran Van Anh, Tran Quoc Cuong, Nguyen Duc Anh, Dang Vu Khac,2016Study of Subsidence detection by DinSAR and evaluation of some factors to the outcomeVietnam Journal of Earth Sciences 37 (2015) 403-412

1. Đề tài thuộc chương trình cấp bộ

-          Tên đề tài: Nghiên cứu biến động vùng cửa sông ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam từ thông tin viễn thám phân giải cao, phục vụ phát triển KT-XH

-          Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Sơn

-          Thời gian thực hiện: 2010 – 2012

2. Đề tài nghiên cứu cơ bản:

-          Tên đề tài: Sử dụng thông tin viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động môi trường địa chất vùng hạ lưu sông Hồng sau khi vận hành các công trình thuỷ điện ở vùng thượng lưu

-          Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Sơn

-          Thời gian thực hiện: 2006 – 2008

3. Đề tài KHCN-VT/12-15 (Khoa học Công nghệ Vũ trụ 2012-2015) Đtài UD-03/12-15

-          Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương trong điều tra, dự báo và đánh giá các tai biến địa chất các công trình hồ thuỷ điện và đường giao thông các tỉnh khu vực Tây Bắc

-          Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Sơn

-          Thời gian thực hiện: 2013 – 2016

V. Đào tạo

-          4 thạc sỹ, 1 tiến sỹ

VI. Hợp tác quốc tế

-          Trung tâm có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn PCI (PCI Geomatics), Canada trong việc phát triển và phân phối phần mềm xử lý ảnh viễn thám PCI Geomatica tại Việt Nam. Phần mềm PCI Geomatica cũng là phần mềm chủ lực trong xử lý ảnh viễn thám tại Trung tâm VTGEO hiện nay.

-          Từ năm 2010, Trung tâm VTGEO đã và đang hợp tác với Communication Research Center, National Central University (NCU)-Đài Loan trong việc ứng dụng tư liệu vệ tinh Radar nghiên cứu dịch chuyển vỏ trái đất dọc đới đứt gãy Sông Hồng bằng phương pháp giao thoa radar (radar interpherometry).

-          Từ thập kỷ 90 thế kỷ trước (1993-2004), Trung tâm đã có hợp tác chặt chẽ với Canada, Pháp, Bỉ và một số nước khác trong khối Pháp ngữ trong việc đào tạo sinh viên và tiến hành các dự án nghiên cứu tại Việt Nam; như ĐH Công giáo vùng Louvain (Bỉ), ĐH Bordeaux 3, tập đoàn GDTA-Toulouse (Pháp); CARTEL (Trung tâm nghiên cứu ứng dụng viễn thám)- ĐH Sherbrooke- Québec, Canada.

-          Các văn bản thỏa thuận hợp tác Quốc tế: 0