Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - phongnghiencuu


I. Giới thiệu chung

-          Phòng Phát triển Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường được thành lập từ năm 1996 do TS. Nguyễn Quốc Thành làm trưởng phòng.

-          Chức năng và nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu sự biến đổi môi trường của hệ thống “Công trình-Nền địa chất”, đề xuất áp dụng các giải pháp công nghệ hiệu quả, khả thi, nhằm tối ứu hóa hoạt động ổn định của hệ thống “Công trình-Nền địa chất” từ góc độ kỹ thuật, hiệu quả kinh tế.
  • Tiến hành triển khai, áp dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ nêu trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài nước.
  • Đánh giá sự biến đổi trạng thái ứng suất của môi trường “Công trình-Nền địa chất” được phản ánh bằng các quá trình địa chất động lực tương ứng; xây dựng hệ quan trắc tổng thể theo dõi các biến đổi đó nhằm mục đích kiểm tra và điều khiển hoạt động ổn định của hệ “Công trình-Nền địa chất”;
  • Thành lập các loại dự báo (ngắn hạn, dài hạn, đột biến) sự biến đổi trạng thái môi trường cùng các quá trình địa chất động lực đi kèm trong hệ thống “Công trình-Nền địa chất”.

II. Các hướng nghiên cứu 

-          Nghiên cứu sự biến đổi trạng thái ứng suất của môi trường “Công trình-Nền địa chất” được phản ánh bằng các quá trình địa chất động lực tương ứng; xây dựng hệ quan trắc tổng thể theo dõi các biến đổi đó nhằm mục đích kiểm tra và điều khiển hoạt động ổn định của hệ “Công trình-Nền địa chất”.

-          Thành lập các loại dự báo (ngắn hạn, dài hạn, đột biến) sự biến đổi trạng thái môi trường cùng các quá trình địa chất động lực đi kèm trong hệ thống “Công trình-Nền địa chất.

-          Đẩy mạnh việc nghiên cứu sử dụng các loại nguyên vật liệu mới dùng trong kỹ thuật xử lý nền móng-công trình và các phương pháp kiểm tra chất lượng của vật liệu đã được dùng trong công tác gia cường công trình.

-          Nghiên cứu, tiến tới thử nghiệm các thiết bị quan trắc nhằm phát hiện các quá trình động lực xảy ra trong môi trường địa chất.

III. Nhân lực

 

TT Họ và Tên Chức vụ Email Điện thoại
1 Ths. Nguyễn Việt Tiến  Phụ trách phòng, nghiên cứu viên Viettien0784@yahoo.com 0983841998
2 TS. Nguyễn Quốc Thành Nghiên cứu viên cao cấp Thanhnqdc55@gmail.com 0904155060
3 ThS. Vy Thị Hồng Liên Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế vyhonglien2003@yahoo.com 01684073566
4 ThS. Trần Trọng Hiển Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế Tranhien201@gmail.com 0904761935
5 ThS. Nguyễn Trung Kiên  Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế trungkien.hiephoa@gmail.com  
6 KS. Phan Như Thuấn   Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế   0983119691
7 KS. Nguyễn Trọng Tài Nghiên cứu viên, cán bộ biên chế Tainguyenhd2210@gmail.com 0903958885

 
IV. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

1. Xây dựng Bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt-lở khu vực Sa Pa - Bát Xát - TP Lào Cai.

-          Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Thành

-          Thời gian thực hiện: 2006

2. Xây dựng Bản đồ cảnh báo nguy cơ thiệt hại do trượt - lở khu vực Sa Pa - Bát Xát - TP Lào Cai

-          Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Thành

-          Thời gian thực hiện: 2006

3. Bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt đất thị trấn Cốc Pài, tỉnh Hà Giang (Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước)

-          Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Thành

-          Thời gian thực hiện: 2010

4. Bản đồ dự báo trượt theo hệ số ổn định trượt khu vực trung tâm thị trấn Cốc Pài (Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước)

-          Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Thành

-          Thời gian thực hiện: 2010

5. Bản đồ dự báo tổng hợp độ nguy hiểm trượt khu vực trung tâm thị trấn Cốc Pài (Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước)

-          Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Thành

-          Thời gian thực hiện: 2010

6. Lắp đặt hệ thống quan trắc cảnh báo trượt đất tại Thị trấn Cốc Pài – Huyện Xín Mần – Tỉnh Hà Giang (Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước)

-          Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Thành

-          Thời gian thực hiện: 2010

7. Xây dựng trạm quan trắc tự động đo độ lún nền và động thái, tính chất của nước ngầm Hà Nội (Đề tài cấp VAST)

-          Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Thành

-          Thời gian thực hiện: 2009-2011

8. Thành lập bộ bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ CHDCND Lào (Đề tài nhánh thuộc Đề tài Nghị định thư)

-          Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Thành

-          Thời gian thực hiện: 2011-2013

9. Nghiên cứu bổ sung, xây dựng và xuất bản bộ bản đồ tai biến thiên nhiên phần đất liền Việt Nam trên cơ sở kết quả nghiên cứu từ năm 2000 đến nay (Đề tài cấp Nhà nước)

-          Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Thành

-          Thời gian thực hiện: 2013-2015

V. Đào tạo 

-          02 nghiên cứu sinh, 01 thạc sỹ.

VI. Hợp tác quốc tế