Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - introduce


Giới thiệu chung về Phòng Quản lý tổng hợp

I. Giới thiệu chung

-          Chức năng:
  •             - Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng giúp việc cho lãnh đạo Viện Địa chất quản lý và tổ chức thực hiện các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính kế toán, trang thiết bị khoa học, hành chính văn phòng và quản trị, thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Viện giao.
-          Nhiệm vụ:
  •             - Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
  •             - Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
  •             - Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.
  •             - Ngoài ra bộ phận thông tin của phòng QLTH có nhiệm vụ quản trị mạng nội bộ, e-mail, internet.
  •             - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Địa chất giao.

II. Cơ cấu tổ chức

 III. Nhân lực

 - Phòng gồm 12 người, trong đó:
Trưởng phòng: CVC. Trần Thanh Sơn
 Email: ttson@igsvn.ac.vn
 Phó trưởng phòng: Ths. Đoàn Anh Tuấn
 Email: doananhtuan@igsvn.ac.vn
 Phụ trách kế toán: Hoàng Thị Thủy
 Email: hoangthuy87mc@gmail.com
Các cán bộ khác:

Danh sách cán bộ
Email
Phạm Thu Hà
hapham161187@gmail.com
Nguyễn Thanh Thủy
thuy31071984@gmail.com
La Thị Bích
labich89@gmail.com
Nguyễn Bích Phương
nguyenbichphuong94qn@gmail.com
Phạm Trọng Kiên
ptkien@igsvn.ac.vn
Đinh Thị Hồng Vân
hongvandinh79@gmail.com
Nguyễn Văn Thành
thanhvdc198@gmail.com
Đặng Mạnh Tưởng
manhtuong89tgt@gmail.com
Đào Thị Thanh Thu
daothutb@gmail.com