Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - introduce


Một số hướng nghiên cứu chính của Viện Địa Chất

Viện Địa Chất tập trung nghiên cứu chủ yếu trên một số lĩnh vực sau:

1. Nghiên cứu cơ bản trong khoa học Địa chất:

- Cấu trúc thạch quyển Việt Nam và các vùng kế cận bằng các phương pháp hiện đại.

- Thạch luật các quá trình magma- biến chất và sinh khoáng nội sinh. Xác lập các tiền đề đánh giá triển vọng khoáng sản, đặc biệt là khoáng sán quý hiếm; nghiên cứu điều kiện hình thành và quy luật phân bố khoáng sản liên quan tới các hoạt động magma và biến chất.

- Quá trình hình thành và tiến hóa các bồn trầm tích phục vụ minh giải kiến tạo khu vực, tìm kiếm khoáng sản và tái lập cổ địa lý – cổ khí hậu.

- Nghiên cứu các hoạt động kiến tạo, các biểu hiện hoạt động hiện đại và ảnh hưởng động lực của đứt gãy trong hình thành, phát triển tai biến địa chất (TBĐC).

2. Nghiên cứu động lực hình thành, quy luật phát triển các dạng tai biến địa chất (TBĐC) chủ yếu, xây dựng các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai:

- Viện Địa chất là một trong những đơn vị đi tiên phong trong nghiên cứu TBĐC: nứt đất, sụt đất, trượt lở, lũ quét-lũ bùn đá, xói mòn đất, bồi tụ và xói lở bờ sông – bờ biển, núi lửa… Đã có những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển lý luận và phương pháp nghiên cứu TBĐC ở Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở kiến tạo trong đánh giá mức độ nguy hiểm động đất cho một số vùng – miền, công trình kinh tế quan trọng.

- Nghiên cứu thành lập và đưa vào sử dụng các bản đồ cảnh báo nguy cơ từng dạng TBĐC hoạc TBĐC tổng hợp ở các tỷ lệ 1:1.000.000; 1:500.000; 1:200.000; và 1:50.000 cho lãnh thổ Việt Nam, một số vùng – miền; nghiên cứu chi tiết về TBĐC đối với công trình dân sinh – kinh tế quan trọng và một số địa phương.

3. Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tài nguyên địa chất, khả năng khai thác và sử dụng hợp lý phục vụ phát triển KT- XH:

- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá triển vọng phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò một số khoáng sản quan trọng ở Việt Nam: Fe, Mn, Pb-Zn, Cu, Sn, Au, Sb, Hg… Cũng như nghiên cứu phát hiện các loại hình khoáng sản mới. Nghiên cứu đặc tính công nghệ và khả năng ứng dụng thực tiễn của một số nguyên liệu khoáng sản cho sản xuất vật liệu xây dựng không nung , phụ gia xi măng , hàng mỹ nghệ… Xây dựng cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản.

- Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên nước mặn, nước ngầm phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số địa phương.

- Nghiên cứu xác định cơ sở khoa học, xây dựng và phát triển mô hình cấp thoát nước sinh hoạt và triển khai thực hiện một số vùng đặc biệt khan hiểm nước.

4. Nghiên cứu những vấn đề môi trường:

- Đánh giá ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí do nguyên nhân tự nhiên và hoạt động của con người phục vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Xây dựng cơ sở khoa học cho công tác quản lý và quy hoạch môi trường.

- Ứng dụng công nghệ viễn thám với các modul phần mềm mới trong nghiên cứu địa chất, hiện trạng và biến động môi trường, dự báo- cảnh báo các thiên tai địa chất.

- Ứng dụng các phương pháp Địa vật lý trong tìm kiếm, đánh giá tiềm năng nước ngầm, nước khoáng – nóng, phát hiện và cảnh báo các ẩn họa trong thân đê, nền đê và các vùng karst: nghiên cứu cấu trúc trường địa nhiệt…

- Ứng dụng các phương pháp hạt nhân, địa hóa khí trong nghiên cứu đứt gãy hoạt động phát hiện các dị thường tự nhiên và nhân tạo có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng phương pháp luận và hoàn thiện công nghệ thành lập các bản đồ tai biến địa chất và một số dạng tai biến thiên nhiên khác.

5. Phát triển và khai thác các phương pháp nghiên cứu, công nghệ mới:

- Nghiên cứu các sự cố môi trường quan trọng và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đánh giá tác động môi trường, dự báo xu hướng biến động môi trường do triển khai các quy hoach phát triển KT – XH.

- Nghiên cứu các cảnh quan địa chất phục vụ phát triển du lịch địa sinh thái.

- Nghiên cứu vỏ phong hóa vùng trung du và miền núi đáng giá chất lượng đất và bố trí cây trồng thích hợp.

- Nghiên cứu môi trường đất và nước phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản.

- Triển khai nghiên cứu và ứng dụng một số giải pháp công nghệ khả thi, hiệu quả trong dự báo – cảnh báo và phòng chống nứt – sụt đất, trượt lở đất, lũ quét – lũ bùn đá…

- Nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và chuyển giao công nghệ chế tạo một số bộ KIT kiểm tra chất lượng môi trường nước.