Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - introduce


Ban lãnh đạo Viện

      Viện trưởng

PGS. TS. Trần Tuấn Anh
Tel:  (+84.4) 37754798
Fax: (+84.4)37754797
Email: tuananh-tran@igsvn.ac.vn
     
   

 

 

   Phó viện trưởng

  TS. Phạm Quang Sơn
Tel :(+84.4) 8351463 (312)
Fax :
E-mail :quangsonpham2000@yahoo.com
 

 

 

 

 

 

Phó viện trưởng

 

 

 

 

TS. Trần Quốc Cường
Tel :(+84.4) 8351463
Fax :
E-mail :qcuong77@yahoo.com
 

 

 

 

 

Phó viện trưởng

 

 

 

 

TS. Vũ Thị Minh Nguyệt
Tel :(+84.4) 8351463
Fax :
E-mail :nguyet.vtm@igsvn.ac.vn